Podatki

Podatki

Niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z tzw. kwoty wolnej od podatków. Polega to na tym, że podatnicy płacą zaliczki na rzecz swojego podatku, gdy przekroczą określony prawnie limit uzyskiwanych przez nas dochodów. Chociaż ich przychody podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS, to należy jednocześnie pamiętać, że jeśli nasze wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 3091 zł rocznie podatek nie będzie musiał być odprowadzony do urzędu skarbowego. Z tej preferencji podatkowej mogą jednak korzystać jedynie podatnicy, których podatek opodatkowany jest zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową. Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się liniowo, ryczałtowcy oraz podatnicy, korzystający z tzw. karty podatkowej nie mogą niestety korzystać z tej preferencji podatkowej obowiązującej w Polsce.

Należy pamiętać, że źródło, z jakiego pochodzą nasze przychody, nie ma wpływu na to, czy nastąpi rozliczenie kwoty, która jest wolna od podatku. Istotne jest natomiast to, czy nasze przychody są opodatkowane według pewnej, określonej prawnie skali podatkowej. W sytuacji, gdy podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą i jednocześnie rozlicza swe podatki według obowiązującej w Polsce stawki podatkowej-18% i 32%, skorzysta z tego odliczenia.

Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat

Z kolei w przypadku, dzieci, które skończyły już 18 lat, rozliczanie się dzieci jest już samodzielne. W roku, w którym dziecko ukończyło 18 lat, przychody pochodzące sprzed tego okresu, rozliczane są wraz z przychodami uzyskiwanymi przez rodziców tego dziecka. Natomiast po skończeniu 18 lat przez dziecko, dalsze uzyskiwane przez niego, są już rozliczane przez niego samodzielnie.

Przypadkiem szczególnym rozliczania podatkowego dziecka małoletniego jest zawarcie przez dziecko małżeństwa. Małoletni w wyniku zawarcia małżeństwa staje się już pełnoletni i jego zeznanie podatkowe staje się od tej pory już odrębne.

Należy pamiętać, że każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% swojego podatku na rzecz dowolnie przez siebie organizacji pożytku publicznego. Podatnik przekazując swój 1% podatku, tak naprawdę nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Może jednak bezpośrednio wpłynąć na dalsze losy i dalsze funkcjonowania wybranej przez siebie organizacji. Zysk ten ma więc bardziej charakter moralny. Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1% swojego podatku są następujące podmioty: poprzez skalę podatkową, niezależnie od źródła uzyskiwanego przychodu podatnika, ryczałtowo od podatków ewidencjonowanych, rozliczający swoje przychody na podstawie podatku liniowego lub osoby, które zbyły swoją nieruchomość. 1% naszego podatku możemy przekazać wypełniając deklarację podatkową. Wypełniając ją należy w odpowiednie pola numer KRS organizacji, jaką sobie dobrowolnie wybraliśmy. Ponadto przekazywana przez nas kwota nie może przekroczyć jednak 1% podatku.

Do kiedy mogę złożyć deklarację podatkową?

Deklaracje podatkowe można składać do 30. kwietnia bieżącego roku. Jest to ostateczny termin, w którym e-deklaracje powinny napłynąć do systemu, a list polecony powinien przejść przez okienko na poczcie. Możliwe jest rozliczenie w szybszym tempie – przysporzy to wiele dobrego – ponieważ wcześniej otrzymamy zwrot należnego nam podatku oraz nie będziemy się martwić na zapas, czy zdążymy na czas wysłać stosowne deklaracje.

A co, jeżeli nie wysłałem w czasie wymaganej deklaracji

Niestety i taka sytuacja jest częsta w naszym życiu. Jeżeli zorientowaliśmy się dzień po terminie, nie wszystko stracone i możemy uniknąć kar pieniężnych. Będziemy musieli złożyć czynny żal – samodenencjacje – czyli innymi – donos na własną osobę do skarbówki. Jednak i na to mamy bardzo mało czasu – zwykle tyle, ile idzie list polecony od dnia 30. kwietnia (czyli 2-3, chyba, że zaraz zaczyna się weekend i dni wolne od pracy z powodu świąt) to zyskujemy kilka cennych dób. Musimy się sprężyć – wypełnić deklarację, napisać wniosek o przyznaniu się do winy i ubolewaniu, a następnie wysłać taki list do Urzędu Skarbowego.

W innych przypadkach – jeżeli czas będzie dłuższy niż wspominane kilka dni, czeka nas wizyta w Urzędzie Skarbowym i kara pieniężna.

PIT 38

Kolejną deklaracją, jaką rozróżniamy jest PIT 38 – od kapitałów. Możemy go wybrać, jeżeli w roku podatkowym 2013 uzyskaliśmy przychody z tytułu między innymi: płatnego zbycia się udziałów w prawnych spółkach, sprzedaży papierów wartościowych, a także z pożyczonych papierów wartościowych – jest to rozliczenie od przychodu sprzedaży krótkiej. Deklarację PIT 38 wybierzesz też wtedy, gdy obejmujesz akcje w spółkach, które mają osobowość prawną. Ponadto, przychody są opodatkowane jako należne, nawet jeśli nie zostały one otrzymane.

Zanim przejdziesz do pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania, upewnij się czy możesz to zrobić. Znaczna część takich przychodów kapitałowych nie podlega takiej uldze, dlatego zapoznaj się dokładnie z PIT 8C oraz przepisami prawa podatkowego, zanim złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli masz z tym problemy, zapytaj się swojej księgowej – ona bez problemu wytłumaczy Ci wszelkie wątpliwości.

Pamiętaj, że formularz PIT 38 nie złożysz, jeżeli sprzedaż powyższych wytycznych dokonujesz na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej! W takich przypadkach niezbędne będzie wypełnienie PIT 36, o którym informowaliśmy wcześniej.

W zeznaniu podatkowym za 2013

Odliczone mogą również zostać darowizny przeznaczone na Kościół. Jednak nie wszystkie darowizny mogą podlegać opodatkowaniu. Opodatkowane mogą zostać tylko 2 rodzaje darowizn: darowizny, które przekazywane są na cele kultu religijne, a potocznie mówiąc na „Kościół” lub darowizny, które są przekazywane na cele opiekuńczo-charytatywne Kościoła Katolickiego.

W zeznaniu podatkowym za 2013 rok możemy również rozliczyć nasze wydatki, poniesione w związku z rehabilitacją. Ten rodzaj ulgi ma zastosowanie do otrzymywanego przez nas dochodu. Odlicza się wówczas kwotę, która jest przez nas ponoszą na cele rehabilitacyjne oraz ponoszone w związku z posiadaniem możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych. Wydatek ten ponoszony jest płatnika, który jest osobą niepełnosprawną lub podatnika, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub osoby niepełnosprawne. W tym przypadku występują dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo lub nielimitowane kwotowo.